Anlita oss för entreprenaden

Vi står för helheten

Vi ansvarar för stora som små projekt och anlitar underentreprenörer, står för inköp och planering. Allt för att ge dig som kund en smidig och enkel process.

Entreprenad

Lägg ansvaret på oss!

Entreprenad

EBAB utför entreprenad både i form av totalentreprenör. Vi åtar oss att renovera företagslokaler, villor och renoveringsprojekt för att nämna några exempel.

Planering och projektering

Vi står för ansökan om eventuella bygglov och ritningar och har den kompetensen inom bolaget. Anlita oss för en och samma kontakt genom hela processen.

Entreprenad