Vi tar ansvar

För vår omgivning

Vi utmanar ständigt oss själva och andra att göra mer av mindre utan att kompromissa kring kvalitet.

Miljöpolicy

Miljöpolicy / KMA

 • Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm.
 • Tänk i förväg igenom hur ditt arbete påverkar miljön.
 • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna.
 • Fråga och ta hjälp om du är osäker. Använd både känsla och förnuft som vägledning.
 • Var försiktig och använd inte material och metoder med miljörisker.
 • Tänk på att det finns arbetsmoment där vi på grund av miljömässiga risker inte bör medverka.
 • Välj eller föreslå miljömässigt bättre alternativ när det är befogat.
 • Hushålla med naturresurser och ha ordning och reda.
 • Källsortera avfall
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet

Ladda ned PDF