Nytt hos EBAB

Nu är vi ISO-certifierade

Vi på EBAB Byggservice är stolta över att meddela att vi nu är ISO-certifierade i enlighet med standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

Vi har i många år varit diplomerade i Byggindustrins system Povel. Under Januari 2023 tog vi beslutet att gå över till ISO då det är ett välkänt och välutvecklad standard för verksamhetsledningssystem.
För att bli certifierad behöver man uppfylla lagar och krav för respektive ISO-standard. Under revisionen har vårt ledningssystem granskats utifrån ledningsprocess, inköp, personal, arbetsmiljö, miljö, kvalitet och projektstyrning. Genom en grundlig genomgång samt arbetsplatsbesök fastställdes att vårt ledningssystem och vår verksamhet uppfyller kraven för bli certifierade (godkända).

Tack vare att vi sedan tidigare har ett utvecklat och diplomerat verksamhetsledningssystem (Povel) med väl genomarbetade processer genomfördes revisionen smidigt.

Men, arbetet är inte slut bara för att vi har fått certifieringen. Syftet är att skapa trygghet åt våra kunder, leverantörer och medarbetare, och med ett certifierat ledningssystem som stöd säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Nu fortsätter arbetet med att upprätthålla och utveckla vår redan höga nivå.