Kundfokuserat byggföretag

med passion för yrket

EBAB är ett byggföretag som grundades 1995, som har samlat på sig mycket lång och bred kompetens inom byggsektorn.

Om oss

”Med erfarenhet, nytänkande och kunnande bygger vi med kvalitet och trygghet för långvariga kundrelationer”

Ditt förstahandsval

EBAB Byggservice strävar efter att vara det självklara förstahandsvalet av byggföretag. Vi ska erbjuda försäkringsbolag, fastighetsbolag, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner en engagerad partner med brett kunnande inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Effektivitet är av största vikt

Våra arbetsmetoder bygger på att resursplanera varje entreprenad med rätt kompetens och erfarenhet för att i sin tur säkerställa hög kvalité. Våra arbetsprocesser är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, och ISO 45001 och vi är i framkant digitalt som effektiviserar vårt dagliga arbete. Med fokus på aktiv samverkan med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi långsiktiga relationer. Goda referenser på väl utfört arbete kräver ett framgångsrikt samarbete som bygger på tillit och förtroende. Allt arbete ska genomföras med ledorden proaktivitet, engagemang, kvalité, pålitlighet och enkelhet.

Vår branschtillhörighet är Byggföretagen www.byggforetagen.se. Vi är även certifierade enligt Per’s Branschregler via www.bkr.se.

För oss är varje uppdragsgivare unik

När vi anförtros ett nytt uppdrag är vi lyhörda och anpassar våra arbetsmetoder efter entreprenaden och kundens situation. Detta för att uppnå en så effektiv process som möjligt med tydliga förväntningar på kvalitet, tidsplaner och budget. Vi ställer höga krav på kompetens, kvalitet, närvaro och tydlig kommunikation i det vi gör och ställer lika höga krav på våra samarbetspartner. Vårt fokus är att vi, våra samarbetspartner och uppdragsgivare ska vara ömsesidigt nöjda när vi färdigställt entreprenaden.

– Victor Jacobsson, VD

Verkar över hela mellansverige med bas i Örebro län

EBAB verkar i huvudsak inom Örebro och Västmanlands län med omnejd. Dock finns inga geografiska gränser för verksamheten. Inom nämna områden bjuds ett fascinerande utbud av varierande miljöer och byggnadsverk. Det ställer höga krav på kompetens vad gäller planering, genomförande och förvaltning av byggnadsverk. Vi har även tidigt insett värdet av att arbeta digitalt och har ett väldigt modernt arbetssätt mellan hantverkare samt ut mot dig som kund. Allt för att effektivisera och öka värde för alla inblandade parter. EBAB satsar därför på bred kunskap kombinerat med lång erfarenhet inom byggnation, byggservice och försäkringsskador. Målsättningen är att kunden kan erhålla tjänster i hela byggprocessen med hänsyn till den kommande förvaltningen. Bra planering ger bästa ekonomi.